Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Mapový portál

Dobročovice - mapový portál

DOBROČOVICE - MAPOVÝ PORTÁL

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka

VSTUP DO FOTOGALERIE

Finální veřejné představení architektonické studie - náves Dobročovice

Oddíl postranní lišty

Záchranný kruh

Obsah stránky

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016

středa, 04. květen 2016 // Ostatní

Finanční úřad pro Středočeský kraj, správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj v pracovních dnech zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ z NEMOVITÝCH VĚCÍ na rok 2016.

Text // Klára Průchová (referentka OÚ)


Finanční úřad pro Středočeský kraj, správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj v pracovních dnech zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ z NEMOVITÝCH VĚCÍ na rok 2016.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Finanční úřad pro Středočeský kraj

Žitná 12, 120 00 Praha
Vyřizuje: Ing. Svobodová
Telefon/linka : 257004344
č. dveří: 403
e-mail: renee.svobodova@fs.mfcr.cz

Věc: dožádání ve věci vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2016

Podle § 50 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů Vás žádáme
o vyložení vyhlášky na úřední desce obce po dobu 30 dnů, tj.
od 29. 04. 2016 do 30. 05. 2016
Doručení daňové povinnosti se provede tak, že se vyložení hromadného předpisného seznamu
oznámí občanům vyhláškou na úřední desce obce, a to
• s označením druhu daně takto stanovené
• doby, od kdy je vyložen
• označením místa, kde do něj lze nahlédnout
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu je daňovému subjektu sdělena jeho
daňová povinnost.
Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou poplatníkům zasílány na adresu trvalého
bydliště nebo na doručovací adresu.

Ing. Marie Lemelová
ředitel odboru

Vložený dokument z úřední desky

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Dobročovice 38
250 82 Úvaly

Úřední hodiny - OÚ
PO: 08:00 - 13:00
       xx:xx - xx:xx
ST:  xx:xx - xx:xx
       13:00 - 18:00
+ jiný termín možný po předchozí dohodě

Oddíl postranní lišty

Mobilní aplikace

Nyní na Google Play

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Patička stránky

Kalendář akcí - duben Zobrazit kalendář >

 

Pošembeří Historické hasičstvo Dobročovice