ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN. Od 5.4. 2022 budou úřední hodiny nově každé úterý od 8 do 10h. a každou středu od 17 do 19 hod. Nebo jindy po telefonické dohodě.
 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Mapový portál

Dobročovice - mapový portál

DOBROČOVICE - MAPOVÝ PORTÁL

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

VSTUPTE ZDE

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka

VSTUP DO FOTOGALERIE

Finální veřejné představení architektonické studie - náves Dobročovice

Oddíl postranní lišty

Záchranný kruh

Obsah stránky

Výběrové řízení : pracovník/pracovnice sociálních služeb organizační složky Pečovatelská služba [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 12.09.2019 do 30.09.2019 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,
Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice
pracovník/pracovnice sociálních služeb organizační složky
Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

- místo výkonu práce: území města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav a spádové obce
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden
- platové zařazení: 5. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- termín nástupu: dle dohody

Charakteristika vykonávané práce:

- provádění úkonů pečovatelské služby v domácnostech klientů a v Centru pro seniory
Předpoklady:
- střední vzdělání s výučním listem
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Požadavky:

- praxe v sociálních službách vítána
- absolvování kurzu pracovníka v sociálních službách výhodou
- podmínkou řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
- aktivní a samostatný přístup k práci, organizační schopnosti, spolehlivost, pečlivost
- velmi dobré komunikační schopnosti a sociální cítění

Náležitosti písemné přihlášky:

- jméno a příjmení uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení, tj. telefon, e-mail
K přihlášce zájemce připojí přílohy:
- životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- prohlášení o bezúhonnosti

MÚBNLSB-KVÚ-92510/2019-MIKMO

2
Místo, způsob a lhůta pro podání nabídky:
- poštou na adresu: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo
nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, podací razítko nejpozději s datem
30.09.2019
- nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, budova radnice
Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav nejpozději do 30.09.2019
do 16:30 hodin.
- označení obálky: VŘ/PS
- přihlášku nelze zasílat elektronicky

Bližší informace podá: Mgr. Jan Horčík, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, tel. 326 653 800 nebo Bc. Hana Jarská, DiS., vedoucí
organizační složky Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, tel.:
606 708 213.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat
žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům personálního oddělení a
členům výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení budou neúspěšnému
uchazeči/uchazečce přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení vráceny. Přihláška do
výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se
Spisovým a skartačním řádem uchována u správce po dobu 5 let, nevznikne-li mezitím jiný
právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.

Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 12.09.2019

Mgr. Radek Dűnebier v.r.
tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav


Přílohy

Název Soubor Velikost
prijimaci_rizeni_-pracovnik_socialnich_sluzeb-os-ps-12_09_2019 pdf pdf 324 kB

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Dobročovice 38
250 82 Úvaly

Úřední hodiny - OÚ
UT: 08:00 - 10:00
      
ST:  17:00 - 19:00 
       
+ jiný termín možný po předchozí dohodě

Oddíl postranní lišty

Mobilní aplikace

Nyní na Google Play

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Patička stránky

Kalendář akcí - červenec Zobrazit kalendář >

 

Pošembeří Historické hasičstvo Dobročovice