Obsah stránky

VYBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - POSTUP

1/ Je nutné zjistit, zda je v místě napojení plánované kanalizační přípojky zbudovaný a hlavně zkolaudovaný hlavní kanalizační řad - odpověď získáte na OÚ Dobročovice

2/ Je nutné zjistit, zda je volná kapacita čistírny odpadních vod - odpověď získáte na OÚ Dobročovice

3/ Projektová dokumentace na kanalizační přípojku - konkrétní požadavky na PD budete řešit s obcí D|obročovice

4/ Požádáte o územní souhlas na umístění kanalizační přípojky - žádost podáte na Stavební úřad v Úvalech - obec Dobročovice dává písemné stanovisko na PD, kterou odevzdáte v Úvalech

5/ Po získání územního souhlasu můžete začít se stavbou přípojky - stavbu přípojky může provádět pouze certifikovaná osoba a obec Dobročovice (jako majitel a provozovatel kanalizace) musí být přizvána k této stavbě

6/ Po vzájemném odsouhlasení uložení a napojení bude proveden zásyp a finální povrch komunikace

7/ Bude sepsána smlouva o odvádění odpadních vod mezi Vámi a obcí s datem od dne, kdy byla kanalizační přípojka dokončena  a odsouhlasena obcí 

8/ Při sepisování smlouvy o odvádění odpadních vod bude chtít obec doložit veškerou dokumentaci k výstavbě přípojky, jako je např. tlaková zkouška, certifikaci materiálů, projekt skutečného provedení apod... - seznam požadovaných dokumentů bude doplněn na tomto webu

9/ Kanalizační přípojka není potřeba kolaudovat, s obcí se jen dohodnete na zálohovém kalendáři stočného

 

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.