Obsah stránky

VYBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY V OBCI DOBROČOVICE - POSTUP

1/ Je nutné zjistit, zda je v místě napojení plánované kanalizační přípojky zbudovaný a hlavně zkolaudovaný hlavní kanalizační řad - odpověď získáte na OÚ Dobročovice

2/ Je nutné zjistit, zda je volná kapacita čistírny odpadních vod - odpověď získáte na OÚ Dobročovice

3/ Projektová dokumentace na kanalizační přípojku - konkrétní požadavky na PD budete řešit s obcí D|obročovice

4/ Požádáte o územní souhlas na umístění kanalizační přípojky - žádost podáte na Stavební úřad v Úvalech - obec Dobročovice dává písemné stanovisko na PD, kterou odevzdáte v Úvalech

5/ Po získání územního souhlasu můžete začít se stavbou přípojky - stavbu přípojky může provádět pouze certifikovaná osoba a obec Dobročovice (jako majitel a provozovatel kanalizace) musí být přizvána k této stavbě

6/ Po vzájemném odsouhlasení uložení a napojení bude proveden zásyp a finální povrch komunikace

7/ Bude sepsána smlouva o odvádění odpadních vod mezi Vámi a obcí s datem od dne, kdy byla kanalizační přípojka dokončena  a odsouhlasena obcí 

8/ Při sepisování smlouvy o odvádění odpadních vod bude chtít obec doložit veškerou dokumentaci k výstavbě přípojky, jako je např. tlaková zkouška, certifikaci materiálů, projekt skutečného provedení apod... - seznam požadovaných dokumentů bude doplněn na tomto webu

9/ Kanalizační přípojka není potřeba kolaudovat, s obcí se jen dohodnete na zálohovém kalendáři stočného

 

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Mobilní aplikace

Nyní na Google Play

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Patička stránky

Kalendář akcí - květen Zobrazit kalendář >

 

Pošembeří Historické hasičstvo Dobročovice