Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Mapový portál

Dobročovice - mapový portál

DOBROČOVICE - MAPOVÝ PORTÁL

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka

VSTUP DO FOTOGALERIE

Finální veřejné představení architektonické studie - náves Dobročovice

Oddíl postranní lišty

Záchranný kruh

Obsah stránky

AKTUÁLNĚ Z OBCE DOBROČOVICE - KVĚTEN 2016

úterý, 03. květen 2016 // Ostatní

INFORMACE O PLÁNOVANÝCH AKTIVITÁCH OBCE DOBROČOVICE V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ ....

Text // Marcel Slováček (starosta)


·         Výhodné úvěrové podmínky pro obec Dobročovice u bankovních institucí a investiční akce, které započnou v tomto volebním období

 • Díky dobrým výsledkům hospodaření naší obce za poslední 3 roky, má obec možnost získat úvěr řádově kolem 10mil. Kč s úrokovou sazbou pohybující se kolem 1% p.a. a s dobou splatnosti 15 až 20 let. Takovéto skvělé podmínky navíc obdržíme bez nutnosti zástavy nemovitosti.
 • Nízké úrokové sazby na mezibankovním trhu a dobrý hospodářský výsledek obce za roky minulé plánuje obec využít hlavně ve prospěch následujících investičních akcí:
  1. Odkanalizování obce a výstavba ČOV
  2. Rekonstrukce budovy OÚ a úprava veřejného prostranství
  3. Spoluúčast na výstavbě svazkové ZŠ v Úvalech
  4. Vybudování dalších částí chodníků od OÚ na Květnici + od BUS zastávky směrem na Úvaly
  5. Revitalizace rybníka včetně přítoku a odtoku
 • Ve druhé polovině roku 2016 budeme všechny informovat o naplánování jednotlivých investic, které započnou již v roce 2017.  Na výše uvedené akce bude obec dále žádat o dotační prostředky a úvěr by v případě získání dotací pokryl povinnou spoluúčast obce.
 • V případě využití jakéhokoliv úvěrového produktu obec počítá s tím, že splátka úvěru nepřevýší 500 000 Kč / rok. V takovémto případě bude obec Dobročovice hospodařit s přebytkem rozpočtu ve výši cca 1mil Kč /rok. Takovýto úvěr tedy nejen že nezatíží naší obec, ale krom jiného můžeme část ročního přebytku finančních prostředků ještě zhodnotit na finančních trzích.

·         Výstavba kanalizace a obecní ČOV

 • Vzhledem k výborným úvěrovým podmínkám, je obec schopná kanalizační síť stavět po větších celcích
 • V současné době probíhá přepis posledního pozemku nutného pro stavbu areálu obecní ČOV na katastrálním úřadě – jakmile bude pozemek převeden na obec, budeme všechny informovat
 • V měsících květen/červen 2016 proběhnou jednání s projekční kanceláří, abychom doladili poslední detaily před podáním PD ke stavebnímu povolení
 • 2. polovina roku 2016 – očekává se podání žádosti o stavební povolení na ČOV
 • 2017 – žádosti o dotační prostředky a výstavba ČOV včetně kanalizace
 • 2018 – předpokládaný termín odkanalizování obce včetně výstavby ČOV, kolaudace

·         Úprava prostranství na návsi za kapličkou

 • Bude probíhat kontinuálně od tohoto roku 2016
 • Využijí se některé prvky od studentky Alžběty Brůhové
 • V současné době probíhá kalkulace opravy pomníčku v areálu kapličky
 • U kapličky bude např. vysazen vánoční strom, osazeny lavičky a odpadkové koše
 • Součástí úpravy prostranství bude taktéž nalezení lepšího místa pro kontejnerové stání

·         Úprava části parkovacího stání před OÚ a kontejnerové stání

 • V roce 2016 předpokládáme vybudovat parkovací stání před OÚ ze zámkové dlažby a dále vytvořit úhledné kontejnerové stání

·         Rekonstrukce střechy OÚ včetně svodů a okapů

 • Na podzim 2016 předpokládáme zrealizovat rekonstrukci střechy OÚ včetně svodů, okapů a zbudování hromosvodů

·         PD na chodník

 • V roce 2016 proběhne poptávkové řízení na výběr projektanta pro chodník od OÚ do Květnice
 • V roce 2016 dále započne jednání se Středočeským krajem ohledně plánovaného chodníku od BUS zastávky k závoře (směr Úvaly) – většina potřebných pozemků na zbudování chodníků je ve vlastnictví kraje nebo státu

·         Autobusové spojení od září 2016

 • Na základě několikaměsíčních jednání za dotčené obce regionu, které zaštiťuje naše obec, je pravděpodobné, že se obce Dobročovice dotknou následující pozitivní změny:
  • Víkendový spoj 329 ve směru na Skalku bude i nadále zajíždět do Dobročovic (s drobnými úpravami v JŘ)
  • Autobus 391 (Úvaly, Klánovice) – přibydou navíc ranní spoje do Úval a večerní z Úval
  • Navíc přibyde víkendový spoj 391 (Klánovice, Úvaly)
 • Další změny v dopravě se netýkají naší obce, ale obcí okolních, proto je zde nezmiňuji
 • Předpokládaný termín nových spojů – září 2016

·         Výstavba svazkové ZŠ v Úvalech

 • V současné době je zadaná studie svazkové ZŠ – termín dokončení studie je předpokládán v měsíci červen / červenec 2016
 • 2. polovina 2016 – na základě studie se zpracuje PD (plán)
 • 1. polovina roku 2017 – stavební povolení (plán)
 • 2017/2018 – výstavba svazkové ZŠ a kolaudace (plán)
 • Spoluúčast obce Dobročovice na výstavbě svazkové ZŠ bude jednorázově do výše 1 mil Kč (záleží na procentuální výši dotací), za tuto spoluúčast budeme mít každoroční garantovaný počet míst ve škole pro dobročovické děti
 • Předpokládaná cena za výstavbu celé svazkové ZŠ je 250 mil. Kč a maximální kapacita se plánuje do 600 žáků

·         Obec Dobročovice bude soudní cestou řešit spor o určení vlastnictví vodovodu

 • Současný provozovatel vodovodní sítě VHS Vrchlice- Maleč všem dotčeným obcím v prosinci 2015 oznámila, že se chystá převést skupinový vodovod (Květnice, Dobročovice, Škvorec, Tuklaty, Roztoklaty a Břežany) na společnost ENERGY AG BOHEMIA s.r.o. s rakouským vlastníkem
 • Na základě tohoto zjištění proběhlo v měsících leden až březen 2016 několik mimořádných jednání, jak v rámci dotčených obcí, tak s jednatelem společnosti ENERGY AG a dále zástupci VHS Vrchlice- Maleč. Cílem těchto jednání bylo zjistit, jaké jsou úmysly obou společností a co z toho bude plynout pro naše občany, kteří jsou napojení na veřejný vodovod
 • Tento skupinový vodovod se budoval za finanční účasti obcí Květnice, Dobročovice, Škvorec, Tuklaty, Roztoklaty, Břežany a Úvaly. Dále se pak finančně podílela společnost VHS Vrchlice-Maleč a velká část prostředků byla použita z dotací.
 • Vzhledem k tomu, že máme za to, že jsou všechny dotčené obce stále spoluvlastníky dané sítě a nechceme ztratit úplnou kontrolu nad stanovováním ceny vodného, rozhodli jsme se toto řešit právní cestou
 • Celou záležitost bude za obce Květnice, Dobročovice, Škvorec a Úvaly řešit advokátní kancelář AK Válek, která zastupuje obec Dobročovice již několik let. Tím, že celý spor bude řešit jedna advokátní kancelář, budou poté náklady na právní zastoupení a soudní řízení rozpočítány mezi ostatní účastníky.
 • Jakmile vodovod připadne do vlastnictví jednotlivých obcí, budou si moci jednotlivé obce stanovovat ceny vodného samy, což bude pro občany výhodnější.
 • Provozovat celou vodovodní síť bude pak nová vodohospodářská společnost, kterou založí společně dotčené obce.

·         Informovanost občanů a otevřený úřad

 • V roce 2016 proběhne testování klikacího rozpočtu, který implementujeme na web www.dobrocovice.cz
 • Díky tomuto rozpočtu budete mít téměř online informace o aktuálních příjmech a výdajích naší obce
 • Dále se naše obec postupně připravuje na zákon o povinném zveřejňování smluv – jakmile bude toto opět otestováno, bude k dispozici odkaz, kde se občané budou moci podívat na smlouvy uzavřené obcí
 • V současné době se snažíme občany informovat o aktualitách z obce a okolí pomocí úřední desky, webu obce, facebooku a případně emailů.
  • V případě, že máte kdokoliv nápad, jakým dalším způsobem by bylo vhodné informovat občany, budeme rádi za každou připomínku.
  • Dále nám můžete napsat, které informace vám od obce chybí a rádi byste, abychom vás o dané problematice informovali častěji a více.

 

Vložený dokument z úřední desky

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Dobročovice 38
250 82 Úvaly

Úřední hodiny - OÚ
PO: 08:00 - 13:00
       xx:xx - xx:xx
ST:  xx:xx - xx:xx
       13:00 - 18:00
+ jiný termín možný po předchozí dohodě

Oddíl postranní lišty

Mobilní aplikace

Nyní na Google Play

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Patička stránky

Kalendář akcí - duben Zobrazit kalendář >

 

Pošembeří Historické hasičstvo Dobročovice