Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Mapový portál

Dobročovice - mapový portál

DOBROČOVICE - MAPOVÝ PORTÁL

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka

VSTUP DO FOTOGALERIE

Finální veřejné představení architektonické studie - náves Dobročovice

Oddíl postranní lišty

Záchranný kruh

Obsah stránky

Starosta Dobročovic vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka OÚ

čtvrtek, 02. červenec 2015 // Ostatní

Starosta obce vyhlašuje v souladu s ust. § 6 s přihlédnutím k ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNOU VÝZVU na obsazení funkce referenta/referentky obecního úřadu Dobročovice

Text // Marcel Slováček (starosta)


Starosta obce vyhlašuje v souladu s ust. § 6 s přihlédnutím k ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

VEŘEJNOU VÝZVU

na obsazení funkce referenta/referentky

obecního úřadu Dobročovice

Označení zaměstnavatele:

 • Obec Dobročovice, Dobročovice 38, 250 82 Úvaly, IČ: 00662399

Náplň práce:

 • 1. 01. 01 Administrativní a spisový pracovník – zjm.: vedení spisové služby, včetně zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek, komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti
 • 1.01.02 Sekretář – zjm.: vyřizování administrativní agendy vedoucího obecního úřadu (starosta obce), vyřizování korespondence
 • 1.01.07 Organizační pracovník – zjm.: vedení organizačně technické agendy jednání orgánů obce, výborů a komisí a zvláštních orgánů, včetně přípravy podkladů, pořizování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce
 • 1.02.06 Pokladník – zjm.: pokladní manipulace s peněžní hotovostí, správa pokladny obce
 • 1.02.05 Finanční referent – zjm.: spolupráce s hlavní účetní na KDF a KOF a kontrola platebních příkazů
 • 2.10.01 Referent společné státní správy a samosprávy – zjm.: vyřizování věcí ve správním řízení
 • 2.10.26 Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu – zjm.: komplexní výkon agendy na úseku evidence obyvatel, vidimace a legalizace, organizačně-technické zabezpečení voleb a referend
 • 2.10.48 Referent informačních systémů veřejné správy – zjm.: zajišťování souhrnné agendy kontaktního místo CzechPoint

Místo výkonu práce:

 • Obecní úřad Dobročovice, Dobročovice 38, 250 82, pošta Úvaly

Výše mzdy:

 • Zaměstnanec bude zařazen při nástupu do 8. platové třídy dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb.
 • Zaměstnanec bude zařazen do platového stupně dle dosaženého vzdělání a prokazatelné praxe
 • Odměny a prémie za dobře vykonanou práci

Pracovní úvazek

 • 0,3 (1 až 2 dny v týdnu dle dohody)

Požadavky na zaměstnance:

 • Fyzická osoba, která občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt (podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.)
 • Minimální věk 18 let (podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.)
 • Plná svéprávnost (podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.)
 • Bezúhonnost (podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.)
 • Ovládání jednacího jazyka (podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.)
 • Splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem (podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.)
 • Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • Dobrá znalost práce na PC (Word, EXCEL, email, web..)
 • Zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
 • Praxe ve veřejné správě výhodou
 • Aktivní a samostatný přístup k práci
 • Ochota dále se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti a znalosti
 • Řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou
 • Komunikativnost, pečlivost, spolehlivost, důslednost, vstřícný přístup k občanům
 • Znalost administrativní práce
 • Znalost programů od společnosti GORDIC výhodou

Zájemci do výběrového řízení doloží:

 • Přihlášku (forma volná) obsahující jméno, příjmení, titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu zájemce, datum a podpis zájemce
 • Profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených správních činností
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Podmínky vyhlašovatele:

Předpokládaný nástup: září/říjen 2015.

Zasláním písemné přihlášky a všech dokladů nevzniká účastníkovi výběrového řízení právní nárok na uzavření pracovní smlouvy v návaznosti na předmět výběrového řízení. Případné oznámení o vybrání vítěze výběrového řízení bude písemně doručeno pouze tomuto žadateli. Vítěze tohoto výběrového řízení bude vybírat nezávislá výběrová komise.

Podmínky výběrového řízení budou zveřejněny v souladu s §39 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění po dobu minimálně 15 dnů. Obec Dobročovice si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit toto výběrové řízení, případně od něj odstoupit či toto výběrové řízení zrušit.

Přihlášku s označením na obálce „Výběrové řízení – referent/ka Obecního úřadu“ doručí zájemce na Obecní úřad Dobročovice, Dobročovice 38, 250 82 Úvaly nejpozději do 31. 07. 2015 do 16.00 hodin. Bližší informace o pracovní pozici budou podány osobně na Obecním úřadě v Dobročovicích nebo na tel. č. 725 021 827.

V Dobročovicích dne 02. 07. 2015

 

Bc. Marcel Slováček, MBA

starosta      

                                                  

Vložený dokument z úřední desky

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Dobročovice 38
250 82 Úvaly

Úřední hodiny - OÚ
PO: 08:00 - 13:00
       xx:xx - xx:xx
ST:  xx:xx - xx:xx
       13:00 - 18:00
+ jiný termín možný po předchozí dohodě

Oddíl postranní lišty

Mobilní aplikace

Nyní na Google Play

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Patička stránky

Kalendář akcí - duben Zobrazit kalendář >

 

Pošembeří Historické hasičstvo Dobročovice