Obsah stránky

Výběrové řízení : Účetní finančního Odboru MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 08.07.2019 do 19.07.2019 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice

účetní finančního Odboru MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

- místo výkonu práce: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - pracovní poměr na dobu neurčitou - pracovní úvazek: 40 hodin/týden

- platové zařazení: 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

- termín nástupu: dle dohody

- charakteristika vykonávané práce: samostatné a komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih; na úseku velké účetní jednotky včetně řešení případů porušení povinností podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány sestavování účetní závěrky účetní jednotky a její zveřejňování

Předpoklady

- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

- státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka

Požadavky:

- praxe v oblasti účetnictví obce vítána

- uživatelská znalost práce na PC

- znalost účetního software pro obec vítána

- flexibilita, spolehlivost

Náležitosti písemné přihlášky zájemce:

- jméno, příjmení uchazeče

- datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče

- datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení (telefon, e-mail)

K přihlášce zájemce dále připojí tyto doklady:

- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:

- poštou na adresu Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, podací razítko nejpozději s datem 19.07.2019

- nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, budova radnice, Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav nejpozději do 19.07.2019 do 13:30 hodin

- označení obálky: VŘ/ÚČETNÍ

- přihlášku nelze zasílat elektronicky Bližší informace podá: Ing. Jitka Jindrová, vedoucí finančního odboru MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, tel. 326 909 119.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení vráceny. Přihláška do výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se Spisovým a skartačním řádem uchována u správce po dobu 5 let, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz. Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 01.07.2019 Mgr. Radek Dűnebier v.r. tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav


Přílohy

Název Soubor Velikost
vyberove_rizeni_-_vr-ucetni_-_01_07_2019 pdf pdf 325 kB
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.