Obsah stránky

Výběrové řízení : referent/ka informačních systémů veřejné správy - IT administrátor/ka Odboru informačních technologií [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 02.10.2019 do 17.10.2019 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice
referent/ka informačních systémů veřejné správy - IT administrátor/ka
Odboru informačních technologií MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

- místo výkonu práce: pracoviště Odboru informačních technologií MěÚ Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
- pracovní poměr na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden
- platové zařazení: 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- termín nástupu: dle dohody

Charakteristika vykonávané práce: samostatné zajišťování ucelené části úkolů správce
informačního systému - webu města a agend v rámci úkolů správce informačního systému
veřejné správy (e-Governmentu)
- zajištění správy a administrace webových stránek města
- administrátorská správa informačních systémů a uživatelských přístupů a rolí do
základních registrů, Czech Point, datové schránky, agendových IS apod.
- komplexní správa elektronických podpisů
- implementace zásad a rozvoj e-Governmentu do prostředí MěÚ v návaznosti na
platnou legislativu (např. zákon o kybernetické bezpečnosti, eIDAS, GDPR apod.)

Předpoklady

- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší
18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka

Požadavky:

- praxe ve státní správě či samosprávě vítána
- orientace v informačních technologiích, správy www a v oblasti e-Governmentu
výhodou
- analytické a koncepční schopnosti, flexibilita
- samostatnost, zodpovědnost, ochota se dále vzdělávat
- řidičský průkaz kategorie B (výhodou)

Náležitosti písemné přihlášky:

- jméno a příjmení uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení, tj. telefon, e-mail

K přihlášce zájemce připojí přílohy:

- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení o bezúhonnosti

Místo, způsob a lhůta pro podání nabídky:

- poštou na adresu: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo
nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, podací razítko nejpozději s datem
17.10.2019
- nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, budova radnice
Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nejpozději do 17.10.2019
do 15:30 hodin.
- označení obálky: „VŘ – IT REFERENT EGOV“
- přihlášku nelze zasílat elektronicky

Bližší informace podá: Ing. Ivo Janák, vedoucí Odboru informačních technologií MěÚ
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, tel. 326 909 183.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat
žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům personálního oddělení a
členům výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení budou neúspěšnému
uchazeči/uchazečce přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení vráceny. Přihláška do
výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se
Spisovým a skartačním řádem uchována u správce po dobu 5 let, nevznikne-li mezitím jiný
právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 01.10.2019

Mgr. Radek Dűnebier v.r.
tajemník MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav


Přílohy

Název Soubor Velikost
oznameni_o_vyhlaseni_prijimaciho_rizeni_-_vr-it_referent_egov-01_10_2019 pdf pdf 328 kB
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.