Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Mapový portál

Dobročovice - mapový portál

DOBROČOVICE - MAPOVÝ PORTÁL

Oddíl postranní lišty

Povodňový plán

Povodňový plán

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka

VSTUP DO FOTOGALERIE

Finální veřejné představení architektonické studie - náves Dobročovice

Oddíl postranní lišty

Záchranný kruh

Obsah stránky

Výběrové řízení: referent/ka – administrativní pracovník/pracovnice zařazen/a do oddělení správního řízení Odboru dopravy [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 05.08.2019 do 19.08.2019 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,
Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice

referent/ka – administrativní pracovník/pracovnice zařazen/a do oddělení správního řízení

Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

- místo výkonu práce: pracoviště Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden
- platové zařazení: 7. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- termín nástupu: dle dohody
Charakteristika vykonávané práce: příprava řešení věcí ve správním řízení s více účastníky
vyžadující rozsáhlou podkladovou dokumentaci, dožádání apod.

Předpoklady
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší
18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka

Požadavky:
- praxe ve státní správě či samosprávě vítána
- uživatelská znalost práce na PC
- schopnost samostatné práce
- flexibilita, komunikativnost, spolehlivost

Náležitosti písemné přihlášky:
- jméno a příjmení uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení, tj. telefon, e-mail

K přihlášce zájemce připojí přílohy:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, způsob a lhůta pro podání nabídky:
- poštou na adresu: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo
nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, podací razítko nejpozději s datem
19.08.2019
- nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, budova radnice
Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav nejpozději do 19.08.2019
do 16:30 hodin.

- označení obálky: „VŘ/OSŘ“
- přihlášku nelze zasílat elektronicky

Bližší informace podá: František Vodenka, vedoucí oddělení správního řízení Odboru
dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, tel. 326 909 302.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat
žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům personálního oddělení a
členům výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení budou neúspěšnému
uchazeči/uchazečce přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení vráceny. Přihláška do
výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se
Spisovým a skartačním řádem uchována u správce po dobu 5 let, nevznikne-li mezitím jiný
právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
Další informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.

Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 01.08.2019

Mgr. Radek Dűnebier v.r.
tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav


Soubor ke stažení

Název Soubor Velikost
Výběrové řízení: referent/ka – administrativní pracovník/pracovnice zařazen/a do oddělení správního řízení Odboru dopravy pdf pdf 324 kB

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kontakty

Adresa úřadu
Dobročovice 38
250 82 Úvaly

Úřední hodiny - OÚ
PO: 08:00 - 13:00
       xx:xx - xx:xx
ST:  xx:xx - xx:xx
       13:00 - 18:00
+ jiný termín možný po předchozí dohodě

Oddíl postranní lišty

Mobilní aplikace

Nyní na Google Play

Oddíl postranní lišty

Newsletter

Oddíl postranní lišty

Patička stránky

Kalendář akcí - duben Zobrazit kalendář >

 

Pošembeří Historické hasičstvo Dobročovice