Obsah stránky

Výběrové řízení : pracovník/pracovnice sociálních služeb organizační složky Pečovatelská služba [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 21.08.2019 do 06.09.2019 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,
Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice
pracovník/pracovnice sociálních služeb organizační složky
Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

- místo výkonu práce: území města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav a spádové obce
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden
- platové zařazení: 5. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- termín nástupu: dle dohody

Charakteristika vykonávané práce:

- provádění úkonů pečovatelské služby v domácnostech klientů a v Centru pro seniory

Předpoklady:

- střední vzdělání s výučním listem
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Požadavky:

- praxe v sociálních službách vítána
- absolvování kurzu pracovníka v sociálních službách výhodou
- podmínkou řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
- aktivní a samostatný přístup k práci, organizační schopnosti, spolehlivost, pečlivost
- velmi dobré komunikační schopnosti a sociální cítění

Náležitosti písemné přihlášky:

- jméno a příjmení uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení, tj. telefon, e-mail

K přihlášce zájemce připojí přílohy:

- životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- prohlášení o bezúhonnosti

Místo, způsob a lhůta pro podání nabídky:

- poštou na adresu: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo
nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, podací razítko nejpozději s datem
06.09.2019
- nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, budova radnice
Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav nejpozději do 06.09.2019
do 13:30 hodin.
- označení obálky: VŘ/PS
- přihlášku nelze zasílat elektronicky

Bližší informace podá: Mgr. Jan Horčík, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, tel. 326 653 800 nebo Bc. Hana Jarská, DiS., vedoucí
organizační složky Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, tel.:
606 708 213.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat
žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům personálního oddělení a
členům výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení budou neúspěšnému
uchazeči/uchazečce přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení vráceny. Přihláška do
výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se
Spisovým a skartačním řádem uchována u správce po dobu 5 let, nevznikne-li mezitím jiný
právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.

Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 20.08.2018

Mgr. Radek Dűnebier v.r.
tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav


Přílohy

Název Soubor Velikost
vyberove_rizeni_-_pracovnik_socialnich_sluzeb_os_ps-20_08_2019 pdf pdf 324 kB
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.